ТОВ «Альянс Групп»

Виробник дезінфікуючих засобів

БіоКліН2

Описання: Засіб дезінфекційний БіоКлиН-2

Фасування: 5л, 10л і 20л.

Призначення

Дезінфекція на підприємствах харчової та переробної промисловості (у тому числі цукрової промисловості ). Засіб використовується для дезинфекции дифузійного соку, одержуваного з бурякової стружки. В якості дезинфікуючого компонента використовують з'єднання полігуанідин: (ПГМГ) При цьому концентрація водного розчину з дезинфікуючим компонентом становить 0,5-1,5%.

Спектр антимікробної активності: Засіб має високу бактерицидну, фунгіцидну, спороцидну, віруліцидну активність резистентність мікроорганізмів до дезінфікуючого засобу відсутня.

Склад засобу: основними активно діючими речовинами (ДР) засобу є суміш гаудина ПГМГ та інші допоміжні речовини, до 100,0%.
Застосування: режим умови і сфери застосування викладені в методичних рекомендаціях. Поставляєтся у вигляді концентрату.

Токсичність та безпечність засобу: за параметрамі токсичності розчин засобу відноситься до помірно небезпечних речовин 3 класу небезпеки згідно ГОСТ 12.1.007, а при інгаляційній дії до 4-го класу небезпечних речовин (у формі аерозолів і пари). У відпрацьованих розчинах компоненти засобу швидко розкладаються , та легко змиваються з поверхні чистою водою.

Ефективність дезінфекції бурякової стружки і дифузійного соку у%
БАКТЕРІЇГРУПИ МІКРООРГАНІЗМІВЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕЗІНФЕКЦІЇ У%
  Бурякова стружка Дифузійний сік
  Формалін «Біо КліН-2» 1% Формалін «Біо КліН-2» 1%
Плісняві гриби 77,1 81,0 55,3 60,5
Мезофіли 65,3 65,3 79,7 82,6
Слизеобразующие 65,9 66,7 45,8 50,0
Термофіли 41,9 61,3 50,0 40,9
Середнє по всіх групах 62,6 68,3 57,7 58,5
Ефективність дезінфекції бурякової стружки і дифузійного соку у%
ВАРІАНТИ ГРУПИ МІКРООРГАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕЗІНФЕКЦІЇ У%
  Бурякова стружка Дифузійний сік
Формалін Плісняві гриби 77,1 55,3
Бактерії Мезофіли 65,3 79,7
Слизоутворюючі 65,9 45,8  
Термофіли 41,9 50,0  
Середнє по всіх групах 62,6 57,7  
Хлорид ПГМГ 1% Плісняві гриби 81,0 60,5
Бактерії Мезофіли 64,3 82,6
Слизоутворюючі 66,7 50,0  
Термофіли 61,3 40,9  
Показники якості діффузійного сока при обробці дезінфікантами
ДЕЗІНФЕКТАНТ САХАРОЗА,% ЧИСТОТА ДИФУЗІЙНОГО СОКУ,% РЕДУКУЮЧИ РЕЧОВИНИ,% ЗМІСТ КОЛОЇДІВ, Г / 100 Г СВ
Формалін 18,3 89,10 0,075 4,8
Хлорид ПГМГ 1% 18,5 89,80 0,073 4,7